Odkazy na zajímavé datové zdroje:

 

Sonda do toho, jak se projevovaly dopady první vlny pandemie na životy sólo matek. Autorka Radka Dudová, výzkum podpořený organizací Aperio - společnost pro zdravé rodičovství.

https://aperio.cz/wp-content/uploads/2020/11/Analyza_dopady_opatreni%CC%...

 

Příběhy prekarizovaných pracovníků a pracovnic během prvního roku pandemie covid-19: https://www.pracevobci.cz/upload/studies/26/dopady-covid-pribehy.pdf

Mapa nezaměstnanosti: https://www.mapanezamestnanosti.cz/obsah/analyza.html

Život během pandemie: https://zivotbehempandemie.cz/destabilizace-prace

Reprezentativní výzkum situace samoživitelek a samoživitelů, STEM: https://www.stem.cz/vyzkum-k-situaci-samozivitelu-a-samozivitelek-v-koro...

IDEA-CERGE AntiCovid: https://idea.cerge-ei.cz/anti-covid-19/vystupy/

Data ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/miry-zamestnanosti-nezamestnanosti-a-ek...