Genderové aspekty pandemie - redefinice péče v důsledku krize spojené s nemocí Covid-19

Cílem projektu je analyzovat dopady protipandemických opatření a společenské a ekonomické krize způsobené pandemií COVID-19 z genderového a intersekcionálního pohledu, a tím přispět k teoretické debate o genderových rozměrech globálních rizik a o uznání a ocenění péče.

Projekt bude řešen v období 1/2021 -12/2023 a je financován Grantovou agenturou České republiky (reg. č. 21-13587S).

Projekt řeší tým badatalek Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.