News

12.12.2023
Using an intersectional approach, we explore how parents in the Czech Republic coped with the increased demands of childcare and how their perceptions of childcare changed throughout the COVID-19 pandemic. Building on Nancy Fraser’s theory of the social contradiction of capitalism, we address the question of whether the pandemic situation can be viewed as an opportunity to increase recognition of care. Qualitative interviews with parents from various socioeconomic backgrounds conducted from spring 2020 to summer 2021 demonstrate ambivalent experiences of care during the COVID-19 pandemic.
22.9.2022
V odborném časopise Sociologický časopis/Czech Sociological Review byl publikován článek Gender a změny v dělbě práce v domácnostech s dětmi v době pandemie covidu-19, jehož autorkami jsou Hana Hašková, Radka Dudová, Lenka Formánková, Libora Oates-Indruchová, Markéta Švarcová a Marta Vohlídalová. V článku analyzujeme, jakým způsobem docházelo v rodičovských párech v době prvního lockdownu na jaře 2020 buďto k oslabování, nebo naopak k posilování genderově stereotypní dělbě práce.
22.9.2022
V rámci projektu byl v Sociologickém časopise /Czech Sociology Review publikován článek Zvýšené nároky péče o děti v době pandemie covidu19: péče jako břemeno, nebo příležitost?, jehož autorkami jsou Radka Dudová a Alena Křížková. Článek se na základě analýzy kvalitativních rozhovorů s rodiči školních a mladších dětí zamýšlí nad tím, jak rodiče prožívali toto obtížné období, proč minimálně v době první vlny vnímali péči o děti (i) pozitivně, a jak se toto vnímání proměnilo s tím, jak pandemie pokračovala a stávala se dlouhodobou a časově neohraničenou.
25.1.2022
Na základě projektového výzkumu byl publikován odborný článek Péče jako individuální odpovědnost a prohloubení ekonomického znevýhodnění sólo matek v pandemii covid-19, jehož autorkou je Radka Dudová.
25.1.2022
Rozhovor se socioložkou Radkou Dudovou: "43 procent lidí vnímá, že se jejich partnerské vztahy v době pandemie zhoršily,“ říká socioložka Radka Dudová. V rozhovoru vysvětluje proč, a dotýká se i vztahů mezigeneračních či dopadu pandemie na děti a mladé lidi. https://udalosti247.cz/domaci/43-procent-lidi-vnima-ze-se-jejich-partner...
25.1.2022
Časopis Gender a výzkum / Gender and Research vyhlásil výzvu k podání abstraktů do tematického čísla Genderové úvahy o (post)pandemii ve střední a východní Evropě, které editorsky připravují Radka Dudová (SOÚ AV ČR), Éva Fodor (CEU) a Iva Šmídová (FSS MU). Uzávěrka pro hotové články je 1.9. 2022, vydání čísla je plánováno v polovině roku 2023. https://www.genderonline.cz/artkey/_sn-004000-0027_Vyzva-k-predkladani-a...
16.9.2021
Zpráva z druhé vlny kvalitativního výzkumu postavení sólo matek v době pandemie Covid-19. Autorkou je Radka Dudová, ve spolupráci s organizací Aperio - společnost pro zdravé rodičovství. https://drive.google.com/file/d/1DMeWATOsTCwbiuNv9SotjiMoidflb4Yz/view
4.5.2021
3. května 2021, Praha | Zdravotníci se v době pandemie stali novými hrdiny, nebo spíše hrdinkami, jelikož 85 % zdravotnického personálu v ČR jsou ženy. Krize ještě více odhalila problémy spojené s obtížným slaďováním práce ve zdravotnictví a péče o vlastní rodinu. Skoro třetina zdravotnic má děti do 12 let. Uzavření škol a školek, spolu s doporučením nevyužívat péče prarodičů, jelikož patří do rizikové věkové skupiny, postavilo mnoho zdravotních sester a lékařek před otázku, zda dát přednost svým pacientům nebo rodině.
21.4.2021
Jsou ženy obětmi, nebo hrdinkami koronavirové pandemie? Co současná krize ukázala o jejich postavení ve společnosti? A jakou roli v tom celém hrají muži? Hosté: Filip Pertold, ekonom, think-tank IDEA při CERGE-EIRadka Dudová, Sociologický ústav AV ČRNora Fridrichová, moderátorka České televizeSilvie Lauder, novinářka, Respekt Debatu moderuje Ondřej Kundra.   https://havelchannel.cz/cs/01461
21.4.2021
Se socioložkou Radkou Dudovou o tom, k čemu je vlastně sociologie, jak skutečně žijí samoživitelky a co znamená ta společenská smlouva, která s uzavřením škol a školek v podstatě přestala platit. Ani sociologie, ani Radka Dudová nenabízí jednoduché odpovědi o fungování společnosti, ale tím jsou cennější. https://anchor.fm/heroine/episodes/10---Radka-Dudov--socioloka-ev4mg4/a-...

Pages